Магмас-
 Автоматик
комплексна автоматизація цукрового виробництва

Система автоматизації вакуум-апаратів 1-3 продуктів.

Ак-Суйський цукровий комбінат.

Cистема автоматизації розроблена й встановлена в 2008 р.

 

Обладнання, охоплене системою автоматизації

 • 4 вакуум-апарати 1 продукту
 • 2 вакуум-апарати 2 продукту
 • 2 вакуум-апарати 3 продукту
 • технологічне обладнання продуктового відділення (збірники біля вакуум-апаратів і центрифуг, утфелемішалки, клеровочні мішалки, мішалки-кристалізатори, пластинчаті підігрівачі та ін.)

Основні складові системи

 • операторське приміщення зі щитами й комп'ютерами операторів вакуум-апаратів 1-3 продуктів
 • SCADA-сервер, який забезпечує підключення операторів, головного технолога й робітників КВП і А
 • 3 щити управління:
  Збірники та ВКУ Вакуум-апарати
  1 продукту
  Вакуум-апарати
  2-3 продуктів
 • стійки управління:

  "Вакуум-апарат 1 продукту" - 4 шт.

  "Вакуум-апарат 2 продукту" - 2 шт.

  "Вакуум-апарат 3 продукту" - 2 шт.

  "Збірники та ВКУ"

 • 3 щити перетворювачів ЕП
 • датчики: тиску, густини і рівню Aplisens, термометри ТЭРА,
  віскозиметри Магмас-Автоматик, НВЧ-аналізатори Berthold, витратоміри Siemens
 • виконавчі механізми: кульові крани и затвори TYCO, пневмоциліндри Camozzi пристрої вводу затравки Магмас-Автоматик

В основі системи - контроллери TSX Premium P572634 з інтегрованим портом Ethernet, об'єднані мережею Modbus/TCP/Ethernet.

На стійці управління "Збірники та ВКУ" (знаходиться в операторському приміщенні) розташовані станції СУИМ 0/20-05 (аналогове управління), тумблера (дискретне управління), світлодіодні індикатори стану затворів.

Стійки управління вакуум-апаратами

Встановлені безпосередньо біля кожного вакуум-апарата, комутують усі датчики й затвори вакуум-апарата, надають можливості оперативного контролю й управління.

На дверях стійки розміщена мнемосхема вакуум-апарата з тумблерами й світлодіодними індикаторами для дискретних затворів (14 шт.), станції управління СУИМ 0/20-05 для аналогових затворів (пара й вакуум), перетворювач НПВ-03 в'язкості та індикатор сигналізації.

Для кожного з 14 затворів дискретного типу встановлений тумблер на 3 положення: "Автомат/Закрито/Відкрито". Для усіх кінцевих вимикачів затворів встановлені світлодіоди, які відображають стан затворів.

Станції управління СУИМ 0/20-05 управляють паровим і вакуумним затвором в ручному й автоматичному режимах, відображають поточне значення температури утфелю й тиску утфельної пари. Нормуючий перетворювач НПВ-03 в'язкості вимірює, передає в контролер й відображається на дисплеї в'язкість утфелю.

Функції системи автоматизації вакуум-апаратів

 • автоматична варка утфелю в вакуум-апараті
  • автоматичний набір апарата
  • регулювання витрати пари у відповідності зі стадією варки
  • регулювання тиску утфельної пари (розрідження)
  • автоматичне введення затравки
  • автоматична підкачка продуктів в апарат по стану утфелю
   (НВЧ-аналізатор LB-565 Berthold і віскозиметр) та рівню в апараті
   в залежності від стадії варки та технологічної ситуації
  • постійний контроль технологічних параметрів вакуум-апарата, реакція на різні аварійні ситуації й діалог з оператором у випадку виходу параметрів за допустимі межі для даної стадії варки (рівень, температура, СР, в'язкість, розрідження, тиск пари)
  • постійний контроль працездатності всіх датчиків, затворів та кульових кранів на апараті, відповідна реакція на відмови
  • автоматична вигрузка готового утфелю
 • забезпечення можливості контролю та аналізу процесу уварювання оператором і технологом
  • мнемосхема SCADA відображає всі параметри утфелю та вакуум-апарата в наглядній формі, стадію варки, тривалість варки і т.п.
  • оператору в різній формі повідомляються всі достойні його уваги події в апаратах, збірниках, мішалках - нормальні технологічні події (наприклад, оператор попереджається про близькій зміні стадії варки), вихід параметрів за межі, відмови датчиків та механізмів.
   Форми повідомлень:
   • графічні - колір параметра, моргання, рухання об'єктів і т.п.
   • текстові - у вікні повідомлень кожного апарата може бути декілька інформаційних чи аварійних повідомлень. Наприклад:
    "Апарат готовий до набору", "Немає сиропу на підкачки", "Тест клапана затравки", "Високий рівень", "Розрідження не скидається", "Вигружати нікуди", "Пропарка зупинена"
   • звукові - "людським голосом" з колонок комп'ютера оператора повторяються ті ж текстові повідомлення
  • SCADA-система зберігається й дає змогу переглядати історію зміни будь-яких параметрів в графічному і табличному вигляді.
   Ведеться журнал зміни параметрів, факти дистанційного й ручного управління - записується ім'я користувача, комп'ютер, із якого користувача підключився до системи, час події
 • забезпечення можливості будь-якого втручання оператора і технолога в процес уварювання
  • змінювання параметрів варки (технолог) виконує в зручній графічній формі - з докладним описом всіх параметрів
  • примусова зміна стадії варки в разі потреби
  • дистанційне управління затворами з мнемосхеми SCADA (мишкою)
  • ручне управління затворами зі стійки управління вакуум-апаратом

Функції системи автоматизації збірників

В цілому система забезпечує умови для уварювання утфелю в вакуум-апаратах: управляє підготовкою продуктів, відслідковує їх наявність, контролює працездатність обладнання

 • регулювання температури в збірниках біля вакуум-апаратів (аміачної води, сиропу, відтоків) і після пластинчатих підігрівачів
 • регулювання рівню в збірниках зеленого відтоку
 • регулювання СР клеровок жовтого цукру 2 і 3 продуктів
 • контроль СР сиропу з клеровкою
 • контроль загального вакууму, тиску гріючої пари
 • контроль витрати клеровок жовтого цукру 2 і 3 продуктів
 • контроль рівню в збірниках біля центрифуг, приймальних утфелемішалках й мішалках-кристалізаторах
 • контроль температури клеровок жовтого цукру 2 і 3 продуктів
 • контроль тиску в трубопроводах після насосів
 • контроль стану приводів

Особливості системи

 • повністю налагоджена система практично автономна - від оператора вимагається тільки покласти приманку в приймач
 • система дуже "дружня" - дає змогу оператору практично будь-яке втручання в автоматичну варку. Така ідеологія закладена тому, що процес уварювання утфелю складний і завжди можлива ситуація, з якою система самостійно не впорається
 • SCADA-система зручна й насичена інформацією - безліч підказок та описів параметрів прискорюють адаптацію операторів до нової для них системи, спрощують орієнтацію в ході технологічного процесу
 • cтан утфелю контролюються по НВЧ-аналізатору LB-565 Berthold, віскозиметру, термометру, датчику розрідження
 • на вакуумній та паровій комунікаціях встановлені аналогові затвори, це дає змогу стабілізувати розрідження в вакуум-апараті й регулювати витрату пари в парову камеру в залежності від стадії варки
 • цикл уварювання утфелю організований в 10 стадій, змінювання яких відбувається послідовно при виконанні визначених умов переходу:
  • СТАРТ ЦИКЛА
  • НАБОР
  • СГУЩЕНИЕ
  • ЗАТРАВКА
  • ПОДКАЧКА
  • РОСТ
  • УВАРИВАНИЕ
  • ГОТОВНОСТЬ
  • ВЫГРУЗКА
  • ПРОПАРКА
  У випадку необхідності оператор може переключити варку на любу стадію.
+Про нас  Новини  Контакти  Історія−Впроваджено+Агарський  1 продукт−Ак-Суйський  Продуктове  Підварка  ВКУ  Сушка  Очистка  Вапнякове  Клеровка+Волоконовський  Очистка соку  1 продукт  Рафінад+Гнідавський  Дифузія  Дефекація  Сатурація  Фільтри соку  Випарка  Фільтри сиропу  1 продукт  2-3 продукт  Збірники+Дмитротаранівський  Дифузія+Дубенський  Випарка  Фільтрація МВЖ+Збараж  1 продукт+Каіндинський  Дифузія  Очистка соку  Фільтри 1с  Фільтри 2с  Випарка+Новопокровський  Продуктове+Парафіївський  Дифузія+Скідельський  Продуктове  Сушка+Старокостянтинів  Дифузія  1 продукт  2-3 продукт  Кристалізатори+Теофіполь   Дифузія  Очистка соку  Фільтрація 2  Випарка  1 продукт  2-3 продукт+Ульянівський  Дифузія+Хоростків  Збірники+Шепетівка   Дифузія  1 продукт+Етапи робіт  Обстеження   Проектування  Програмування  SCADA  Виготовлення  Поставка  Монтаж+Пропозиції   Бункер буряку  Бурякорізки  Антисептик   Преса  Дифузія  Дефекосатурація  Фільтри МВЖ  Випарна установка   Вакуум-апарат  Кристалізатори+Обладнання  Контролери+Датчики  Термометри  СВЧ-аналізатор  Тиск  Рівень  Густиноміри  Витрата рідини  Витрата пари  рН-метри  Ваги+Виконавчі мех.  Арматура  ЧП  Пневмообладнання  Електрообладнання+Розробки+SCADA-Lite  Конфігурація  Мнемосхеми  Користувачі  Повідомлення  Керування  Basic  Графіки  Журнали  Звіти  СУИМ  Віскозиметр  Кондуктометр  Управління фільтром  Пульт для ТЕ-4  АРМ технолога  Живлення TSX Micro  Обмежувач струму+Партнери  Замовники  Колеги  Постачальники


  Паста МАГМАС

Orphus