Магмас-
 Автоматик
комплексна автоматизація цукрового виробництва

Система автоматизації продуктового відділення.

Скідельський цукровий завод

В 2009-2010 рр. усі вакуум-апарати продуктового відділення демонтовані й разом з автоматикою замінені на нові фірми Техінсервіс.

Опис демонтованої системи залишено для історії

З 2000 року послідовно в декілька етапів розроблена й введена в експлуатацію система автоматизації продуктового відділення.

 

Обладнання, охоплене системою автоматизації

 • 4 вакуум-апарати 1 продукту
 • 5 вакуум-апаратів 2 й 3 продуктів
 • 3 вертикальних кристалізатори
 • допоміжне технологічне обладнання (збірники біля вакуум-апаратів, збірники біля центрифуг, утфелемішалки, клеровочні мішалки, збірники перекидів, насосне господарство і т.д.)

Основні складові системи

 • операторське приміщення зі щитами управління й комп'ютером оператора
 • SCADA-сервер, що забезпечує підключення операторів, робітників КВПіА, головного інженера
 • автоматичні варщики утфелю - 9шт. (1, 2, 3 продукт) з промисловими моніторами ССХ-17, станціями управління СУИМ 0/20 на регулюванні пари й розрідження, мнемосхемами з тумблерами
 • щит управління "Вертикальні кристалізатори"
 • датчики: термометри ТЭРА, рівню і тиску Сафір, кондуктометри і віскозиметри "Магмас-Автоматик"
 • виконавчі механізми: кульові крани й затвори Інтер-Арм Інжиніринг, пристрої вводу затравки "Магмас-Автоматик"

Автоматичні варщики утфелю

Представляють собою функціонально закінчений автономний виріб для управіння варкою утфелю в автоматичному режимі. Встановлені безпосередньо біля кожного вакуум-апарата, комутують усі датчики, кульові крани та затвори вакуум-апарата. Кожен варщик побудований на окремому контроллері TSX Micro 3721, всі контроллери об'єднані мережею Modbus+.

На лицевій стороні стійки розміщений промисловий монітор ССХ-17, який відображає основні параметри варки, дає можливість оператору змінювати стадії варки й параметри процесу. Мнемосхема вакуум-апарата з тумблерами на три положення й світлодіодними індикаторами для кожного затвора забезпечує оперативне ручне управління арматурою й перемикання в автоматичний режим.

Функції автоматичних варщиків утфелю:

 • автоматична варка утфелю в вакуум-апараті
  • автоматичний набір апарата
  • регулювання витрати пари в залежності від стадії варки
  • регулювання тиску утфельної пари (розрідження)
  • автоматичний ввід затравки (по кондуктометру)
  • автоматична підкачка продуктів в апарат по стану утфелю (кондуктометр і віскозиметр) й рівню в апараті в залежності від стадії варки і технологічної ситуації
  • постійний контроль технологічних параметрів вакуум-апарата, реакція на різні аварійні ситуації та діалог з оператором у випадку виходу параметрів за допустимі межі для даної стадії варки (рівень, температура, електропровідність, в'язкість, розрідження, тиск пари)
  • постійний контроль працездатності всіх датчиків, затворів і кульових кранів на апараті, відповідна реакція на відмови
 • забезпечення можливості контролю та аналізу процесу уварювання оператором і технологом
  • дисплей ССХ и мнемосхема SCADA відображає всі параметри утфелю й вакуум-апарату в наглядній формі, стадію варки, час варки і т.п.
  • оператору в різній формі повідомляються всі гідні його уваги події в апаратах, збірниках, мішалках - нормальні технологічні події вихід параметрів за межі, відмови датчиків й механізмів.
   Форми повідомлень:
   • графічні на мнемосхемі SCADA - колір параметра, моргання,
    рух об'єктів і т. п.
   • текстові у вікні повідомлень SCADA.
   • звукові - "людським голосом" із колонок комп'ютера оператора повторяються ті ж текстові повідомлення
   • фонар сигналізації на стійці варщика
  • SCADA-система зберігає та дає можливість продивлятись історію змін будь-яких параметрів в графічному й табличному виді. Ведеться журнал зміни параметрів, факти дистанційного і ручного управління
 • забезпечення можливості будь-якого втручання оператора і технолога в процес уварювання
  • зміна параметрів варки (технолог) виконується в таблиці рецептів на кожний вакуум-апарат
  • примусова зміна стадії варки в разі потреби
  • дистанційне управління затворами з мнемосхеми SCADA (мишкою)
  • ручне управління затворами зі стійки управління вакуум-апаратом

Особливості системи

Алгоритм автоматичної варки утфелів всіх продуктів однотипний. Цикл уварювання утфелю організований в 12 стадій:

 • СТАРТ ЦИКЛА
 • НАБОР
 • ПАР
 • СГУЩЕНИЕ
 • ЗАТРАВКА
 • ПОДКАЧКА
 • РОСТ
 • ОТТЕК
 • УВАРИВАНИЕ
 • ГОТОВНОСТЬ
 • ВЫГРУЗКА
 • ПРОПАРКА

Зміна стадій відбувається послідовно при виконанні певних умов переходу. Після завершення останньої стадії відбувається перехід на першу. Заведення й початкове нарощування кристалів ведеться по кондуктометру, а закінчення росту кристалів й уварювання утфелю - по віскозиметру. Така послідовність обумовлена специфікою роботи кожного з датчиків:

Кондуктометр добре відслідковує пересичення сиропу з невеликим масовим вмістом кристалів (поки кристали мілкі) й дає можливість вести варку на початкових стадіях. З ростом кристалів його покази припиняють об'єктивно відображати стан міжкристального розчину, і варка ведеться по віскозиметру, який надійно відслідковує зміни в'язкості утфелю з кристалами 0.2мм й більше.


Загальний вид цеху:

+Про нас  Новини  Контакти  Історія−Впроваджено+Агарський  1 продукт+Ак-Суйський  Продуктове  Підварка  ВКУ  Сушка  Очистка  Вапнякове  Клеровка+Волоконовський  Очистка соку  1 продукт  Рафінад+Гнідавський  Дифузія  Дефекація  Сатурація  Фільтри соку  Випарка  Фільтри сиропу  1 продукт  2-3 продукт  Збірники+Дмитротаранівський  Дифузія+Дубенський  Випарка  Фільтрація МВЖ+Збараж  1 продукт+Каіндинський  Дифузія  Очистка соку  Фільтри 1с  Фільтри 2с  Випарка+Новопокровський  Продуктове+Парафіївський  Дифузія−Скідельський  Продуктове  Сушка+Старокостянтинів  Дифузія  1 продукт  2-3 продукт  Кристалізатори+Теофіполь   Дифузія  Очистка соку  Фільтрація 2  Випарка  1 продукт  2-3 продукт+Ульянівський  Дифузія+Хоростків  Збірники+Шепетівка   Дифузія  1 продукт+Етапи робіт  Обстеження   Проектування  Програмування  SCADA  Виготовлення  Поставка  Монтаж+Пропозиції   Бункер буряку  Бурякорізки  Антисептик   Преса  Дифузія  Дефекосатурація  Фільтри МВЖ  Випарна установка   Вакуум-апарат  Кристалізатори+Обладнання  Контролери+Датчики  Термометри  СВЧ-аналізатор  Тиск  Рівень  Густиноміри  Витрата рідини  Витрата пари  рН-метри  Ваги+Виконавчі мех.  Арматура  ЧП  Пневмообладнання  Електрообладнання+Розробки+SCADA-Lite  Конфігурація  Мнемосхеми  Користувачі  Повідомлення  Керування  Basic  Графіки  Журнали  Звіти  СУИМ  Віскозиметр  Кондуктометр  Управління фільтром  Пульт для ТЕ-4  АРМ технолога  Живлення TSX Micro  Обмежувач струму+Партнери  Замовники  Колеги  Постачальники


  Паста МАГМАС

Orphus